Over het ras....


Limousins

Het limousin-stamboek bestaat nu 40 jaar . In die laatste 40 jaar is er veel veranderd. Er wordt beweerd dat in die 40 jaar net zoveel veranderd is als 200 jaar daarvoor. En het gaat steeds vlugger.

Rond 1970 zijn ook melkveehouders niet overgegaan op schaalvergroting maar gekozen voor het Limousinrund dat nog dicht bij de natuur staat. En in die 40 jaar is daar niets aan veranderd . De Limousinhouder heeft daarom ook niets van doen met die hedendaagse problemen. Als de consument bewust wil kiezen heeft die helemaal geen"superwijzer" nodig voor een eerlijk en goed stukje vlees. En haal je een vleespakket recht van een Limousin- boerderij daar kun je vaak de dieren achter de boerderij zien lopen. Ook elke Limousinslager kan je vertellen waar de Limousins buiten rondgrazen waarvan hij het vlees verkoopt.

Raskenmerken

Vacht: levendig rood-bruin lichtere kringen rond ogen en snuit
Hoofd: kort, breed voorhoofd brede, blanke snuit
Rug: zeer breed met opvallend goede bespiering
Bekken: breed, vooral in de zitbeenderen niet te zeer gekanteld
Broek: zwaar en diep ronde bil
Gewicht: stieren 1000 tot 1200 kg. koeien 600 tot 800 kg.

Fokeigenschappen

Het Limousin ras is een vroegrijp, sterk en vruchtbaar ras met een goede gezondheid en een opmerkelijke soberheid. Deze eigenschappen maken het mogelijk om onder de meest uiteenlopende omstandigheden een maximum aan kwaliteitsvlees te leveren.
Een Limousin koe is vruchtbaar: Onderzoekingen tonen aan dat van de 100 bij de stier toegelaten dieren gemiddeld 96 kalveren worden geboren en gemiddeld 93 kalveren op een leeftijd van 8 maanden worden gespeend. Kalft gemakkelijk: 98% van alle kalveren wordt zonder enige hulp van veehouder of veearts geboren. heeft een lange levensduur: De gemiddelde leeftijd van de moederdieren is 9 jaar en 4 maanden.

Slachteigenschappen

Vroegrijpheid: Ofschoon het Limousin ras kwaliteitsvlees levert op alle leeftijden, is de specialiteit de productie van een maximum aan mals vlees op jonge leeftijd. Groeisnelheid: Uit de gegevens van de gewichtscontrole blijkt dat de gemiddelde groei per dag van kalveren van 0 tot 8 maanden, de tijd dat ze zogen, varieert van 1000 tot 1500 gram. Bij een intensieve voeding na het spenen, is een groei van 1500 gram per dag goed haalbaar.

Slachtrendementen:

Uit dezelfde gegevens blijkt dat het aanhoudingspercentage bij slachten varieert van 65 tot 70%.
Zeer opmerkelijk is dat de Limousin, door zijn lichte beendergestel, gepaard aan de beste bespiering, in staat is het percentage mager vlees in het karkas op ca. 80% te brengen.

Kwaliteit:

Limousins leveren op alle leeftijden kwaliteitsvlees, d.w.z. mals, mager vlees. Het percentage aan "duurdere" delen bedraagt 50 a 51% van het karkasgewicht.

Kortom: als u kiest voor puurnatuur kiest u verstandig!